"Eit av grupperomma våre"

Ei gruppe pårørande som:
- opplever rusmisbruk i næraste familie
- støttar kvarandre til å leve med det eller bryte ut
- kjem saman annan kvar torsdag og snakkar om felles problem

Ikkje ver redd for å ta kontakt!

Kom saman med oss ein kveld og høyr korleis vi har det. Vi kan hjelpe kvarandre!

Alle som deltek på møta har teieplikt!

 

Kontaktperson:
tlf. 948 34 493

e-post: flora@floraettervern.no


Pårørandegruppa Nille
Strandgata 35, inngang i portrom


 

   

flora ettervern, flora ettervernsgruppe, ettervern, rus, misbruk, alkohol, narkotika http://www.norpartner.no