"Her held vi til"

Vi er ei gruppe som består av tidlegare rusmisbrukarar. Vi danna ei gruppe for å hjelpe oss sjølve med å halde oss borte frå rus.

 

Vi vil gjerne hjelpe andre som har hamna i same situasjon. Ut ifrå vår erfaring kan vi hjelpe med råd og rettleiing.

 

”Andre blir avhengige av rus, berre ikkje eg…”

Rusavhengig blir vi fordi vi ikkje er merksame på farane.


Det er inga skam å be om hjelp!

Vi har møte kvar tysdag kl 18.00 – 20.00.
Hjelpa er der – ta kontakt med oss!!!

Flora Etterverngruppe - Telefon 911 18 218 / 906 52 770
Strandgata 35, inngang i portrom


flora ettervern, flora ettervernsgruppe, ettervern, rus, misbruk, alkohol, narkotika http://www.norpartner.no