Flora Ettervern

Vi er fleire sjølhjelpsgrupper som består av tidlegare rusmisbrukarar og pårørande til rusmisbrukarar.. Vi danna desse gruppene for å hjelpe oss sjølve med å halde oss borte frå rus, og hjelpe andre som slit med rusmisbruk i familien.

 

Vi vil gjerne hjelpe andre, og ut ifrå vår erfaring kan vi være ei verdfull støtte som kan gje både råd og rettleiing.

 

”Andre blir avhengige av rus, berre ikkje eg…” har vi og andre både sagt og høyrt mange gongar, men rusavhengig blir vi fordi vi ikkje er merksame på farane.

Det er inga skam å be om hjelp!

 


Vis større kart
flora ettervern, flora ettervernsgruppe, ettervern, rus, misbruk, alkohol, narkotika http://www.norpartner.no